Villkor för annonsering på hastfynd.se/hästfynd.se

Vid annonsering av varor på hästfynd.se/hastfynd.se (härefter hästfynd) gäller de regler och villkor som beskrivs på denna sida.. Annonser som inte följer reglerna publiceras tas bort efter anmälan eller intern granskning. Om en annons tas bort på grund av att den bryter mot reglerna, hänvisar vi dig till annonsvillkoren nedan och ber dig lägga in en ny annons som följer reglerna. Vi förbehåller oss rätten att avgöra om en annons bryter mot reglerna. Reglerna uppdateras löpande och kan därför förändras med tiden.

 1. Det är endast tillåtet att annonsera varor som är relaterade till hästar.
 2. Annonsrubriken måste beskriva varan.
 3. Annonstexten ska uppta information och beskrivning av den annonserade varan.
 4. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser eller Internetsidor, dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.
 5. Det är inte tillåtet att använda sig av sökord i annonstexten.
 6. Det är endast tillåtet att annonsera på skandinaviska språk eller engelska.
 7. Annonsen ska läggas i rätt kategori och kan flyttas av administratör till rätt kategori utan att du meddelas om flytten.
 8. Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior, utan endast originalvaror.
 9. Bilden i annonsen skall avbilda varan du annonserar. Det är inte tillåtet att ta bilder från andra annonser eller andra Internetsidor utan medgivande från bildens ägare. Dessa bilder kan vara skyddade under upphovsrättslagen.
 10. Eventuella länkar i annonser skall vara relevanta för varan du annonserar. Det är inte tillåtet att länka eller referera till annan annons- eller auktionswebbplats. Det är ej heller tillåtet att länka till Internetsidor där informationen är dold bakom medlemskap eller på annat vis lösenordsskyddad.
 11. Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara eller tjänst mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya. Det är inte heller tillåtet att lägga in annonser med samma vara under flera län eller i mer än en kategori.
 12. Det är inte tillåtet att skriva annonstexter som kan verka stötande mot folkgrupper, enskilda individer eller offentliga personer.
 13. Det är inte tillåtet med annonser med kränkande bilder.
 14. Endast varor som är tillåtna att säljas enligt Svensk lag får annonseras på tjänsten.
 15. I samband med godkännande av annonsvillkoren intygar du att varan du annonserar är din eller att du har fullständiga rättigheter att sälja varan.

Allmänna villkor för annonsering

ANSVAR

Som annonsör är du personligen ansvarig för din annons. Hästfynd ansvarar inte för den utannonserade varan. Annonsören godkänner att innehållet i annonsen kan komma att visas även på hästfynds samarbetspartners hemsidor, enligt samma regler som gäller för annonsen då den visas på hästfynd.se/hastfynd.se. Annonsören är också medveten om att annonsen blir synlig i sökmotorer som till exempel Google och att spår av annonsen kan vara sökbart även en tid efter att annonsen tagits bort från hästfynd.

ERSÄTTNING

Hästfynd ansvarar inte för skada som beror på fel på Hästfynd eller uteblivna eller fördröjda annonssvar.

PERSONUPPGIFTER

Hästfynd hjälper polisen med information om olagligheter förekommer i annonser. Identiteten på en annonsör eller den som svarar på annonsen kan fastställas av Internetleverantören eftersom till exempel IP-adressen loggas.

E-POST

Om du när du annonserar endast kan nås via telefon skriv detta i annonstexten, e-postadressen är dock obligatorisk för att kunna annonsera ut en vara.

DEKLARATION AV FÖRSÄLJNING

Inkomsten från enstaka försäljningar, t.ex. möbler och prydnadsföremål, behöver du inte ta upp i deklarationen om den totala vinsten är mindre än 50 000 kr. Om du säljer varor regelbundet ska du dock redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har.

Till startsidan